Promocje
OUTLET - Pojemnik kostka, kubik 10x10x18 cm - plexi 3 mm - skaza
OUTLET - Pojemnik kostka, kubik 10x10x18 cm - plexi 3 mm - skaza

29,00 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 55,00 zł

23,58 zł

Cena regularna: 39,84 zł

Najniższa cena: 44,72 zł
szt.
Regał do sklepu z pojemnikami na cukierki - wyprzedaż magazynu
Regał do sklepu z pojemnikami na cukierki - wyprzedaż magazynu

4 900,00 zł

Cena regularna: 10 100,00 zł

Najniższa cena: 10 100,00 zł

3 983,74 zł

Cena regularna: 8 211,38 zł

Najniższa cena: 8 211,38 zł
szt.
Pojemnik grawitacyjny 10l
Pojemnik grawitacyjny 10l

250,00 zł

Cena regularna: 290,00 zł

Najniższa cena: 290,00 zł

203,25 zł

Cena regularna: 235,77 zł

Najniższa cena: 235,77 zł
szt.
Pojemnik, kostka, kubik 15x15x15 cm - plexi 5 mm - biały - wyprzedaż magazynu
Pojemnik, kostka, kubik 15x15x15 cm - plexi 5 mm - biały - wyprzedaż magazynu

55,00 zł

Cena regularna: 98,00 zł

Najniższa cena: 83,30 zł

44,72 zł

Cena regularna: 79,67 zł

Najniższa cena: 67,72 zł
szt.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego abcplexi.pl

 

§ 1      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.abcplexi.pl, prowadzony jest  przez Alohomora Design Nowak, Fijałkowski Sp. j. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, ul.: Warszawska 19e, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, NIP: 522-29-06-933; REGON: 141662915, adres poczty elektronicznej: biuro@abcplexi.pl, numer telefonu kontaktowego: +48512106162 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, zwanych dalej Klientem.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i innych osób prawnych korzystających ze Sklepu Internetowego
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

§ 2      WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu Zamówienia:

 a)    za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym,

 b)    emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

 c)     telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia drogą mailową.

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku złożenia Zamówienia w sposób opisany w § 2 pkt 1, Klient jest zobowiązany do przekazania danych niezbędnych w celu wystawienia faktury.

 

§ 3      PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji oraz z potwierdzeniem dostępności danego towaru następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w§ 3 pkt 2Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

§ 4      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 a)    przelewem elektronicznym (szybki przelew, PayPal).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

 b)     przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna nr. konta: 69 1050 1025 1000 0090 8178 7195 

 c) płatność kartą kredytową:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Master Card
 • Master Card Electronic
 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 d)    gotówka w przypadku odbioru osobistego

 1. Terminy płatności:

 a)    w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Produktu,

 b)    w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem elektronicznym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili składania Zamówienia,

 c)      w przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Klient jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, przy czym wydanie Produktu nastąpi po stwierdzeniu wpływu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

§ 5      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży,
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 a)    przesyłka kurierska

 b)     odbiór osobisty dostępny pod adresem: 05-082 Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19e,

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 8 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 a)    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 b)    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 c)    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy po uprzednim uzgodnieniu z Klientem.

 1. Przesyłki są wysyłane na adres klienta podany przy logowaniu. Jeśli Produkt ma być wysłany na inny adres, Klient powinien przekazać taką informację w e-mailu: biuro@abcplexi.pl. Bez takiej informacji, Produkt  zostanie wysyłany na  adres podany w Formularzu Zamówienia.

 

§ 6      REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma ukrytą wadę fizyczną, odpowiedzialność Sprzedawcy jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta, w terminie 3 dni od daty otrzymania Produktu :

 a)    pisemnie na adres: 05-831 Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19e

 b)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@abcplexi.pl

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres:  05-831 Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19e
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w § 6 pkt 2 Regulaminu nie będą uznawane.
 3. Klient ma prawo do zwrotu towaru wadliwego (wada ukryta), żądania jego wymiany, a także żądania zwrotu zapłaconej ceny wraz kosztami dostawy. o ile towar zwrócony zostanie w stanie nie wskazującym na użycie.
 4. Gdy realizacja uznanej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§ 7      WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

             Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§ 8      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Wraz ze złożeniem ofert zakupu Klient   będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wyraża zgodę  na na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27.08.1997r (Dz.U z 2014 r. poz. 1182, 1662, z 2015 r. poz. 1309.) niezbędnych wyłącznie w celu wystawienia faktury  oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Klient ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie takich danych bez podania przyczyny, pisemnie na adres: 05-831 Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19e lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@abcplexi.pl

 

§ 9      WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą miały zastosowania do zawartych wcześniej Umów Sprzedaży.
 5. Sklep uznaje, że Klient zaakceptował  aktualnie obowiązujący Regulamin w chwili złożenia Zamówienia.

 

§ 10    POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 4. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy podany w trakcie składania Zamówienia.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do  Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do  Klienta.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl